Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SuperLim: en svensk testmängd för språkmodeller

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS
Bidrag från Vinnova 1 999 916 kronor
Projektets löptid september 2020 - juli 2021
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för SuperLim har varit att producera testmängder för att utvärdera kvaliteten och identifiera ojämlikheter hos svenska språkmodeller, samt möjliggöra jämförelser mellan dem. Projektet har levererat över förväntan 13 testmängder för att undersöka olika aspekter av språkförståelse. Dessa utgör grunden i, och ett viktigt steg mot, ett svenskt ramverk för utveckling och jämförelse av språkmodeller.

Långsiktiga effekter som förväntas

Flera strategier har använts för att ta fram resurserna som ingår i samlingen. En del existerande resurser har omformatterats och återanvänts. Några resurser som ingår i (Super)GLUE har maskinöversätts och sedan manuellt korrigerats. Några resurser är helt nya och skapades specifikt för SuperLim. Några resurser fick vi som frivilliga bidrag från externa parter, eftersom projektet har fått en stor nationell spridning och mobiliserade ett stort intresse inom privat och offentlig sektor.

Upplägg och genomförande

Det är högst önskvärt att vidareutveckla resultatet, först och främst, att förse träningsmängder för de testmängder som saknar den, att etablera en baseline (ett referensvärde som modellernas prestation kan jämföras med) samt att skapa en ledartavla för att synliggöra modellernas relativa prestation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 juli 2021

Diarienummer 2020-02523

Statistik för sidan