Superhydrofoba ytor med RESS

Diarienummer
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03283

Statistik för sidan