SUNBEAM - A Novel High Temperature Annealing Process for Cost-Effective Production of PV Solar Cells

Diarienummer 2008-03710
Koordinator M2 Engineering AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.m2.se/node?node-id-parameter=com.cycube.navigation.node.NodeId@1190