SUNBEAM - A Novel High Temperature Annealing Process for Cost-Effective Production of PV Solar Cells

Diarienummer
Koordinator M2 Engineering AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03710

Statistik för sidan