Styrd härdning av stålkomponenter för bättre prestanda

Diarienummer 2009-03941
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat