Studier av livsmedelskartong och choklad

Diarienummer
Koordinator YKI, Ytkemiska Institutet AB - YKI, Ytkemiska Institutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01004

Statistik för sidan