Studier av icke-muskelcellers actindynamik med fokus på den molekylära chaperonen CCT

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 2 010 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01141

Statistik för sidan