Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Studier av funktionellt viktiga antikroppar mot malaria

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Bidrag från Vinnova 1 925 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01937

Statistik för sidan