Studier av funktionellt viktiga antikroppar mot malaria

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Bidrag från Vinnova 1 925 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - augusti 2010
Status Avslutat