Studie Testbädd Sverige

Diarienummer 2018-02821
Koordinator Stiftelsen Blue Institute
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovationskraft i offentlig verksamhet - Strategiska insatser 2018-2020

Syfte och mål

Studien har genomförts och behandlat de frågeställningar som Regeringen givit i uppdrat till Vinnova att besvara, samt föreslagit hur rollfördelningen mellan statliga aktörer inom ramen för Testbädd Sverige kan utformas.

Resultat och förväntade effekter

Genomförd studie som kan användas som underlag för vidare beslut.

Upplägg och genomförande

Studien genomfördes med utgångspunkt i ett upparbetat material, som kompletterades med dokumentstudier samt intervjuer med nyckelaktörer inom svensk test- och demonstrationsverksamhet. Arbetet har skett i nära samverkan med Vinnova.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.