Studie Testbädd Sverige

Diarienummer 2018-02821
Koordinator Stiftelsen Blue Institute
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationskraft i offentlig verksamhet - Strategiska insatser 2018-2020