Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Studie Testbädd Sverige

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Blue Institute
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbara matsystem

Viktiga resultat som projektet gav

Studien har genomförts och behandlat de frågeställningar som Regeringen givit i uppdrat till Vinnova att besvara, samt föreslagit hur rollfördelningen mellan statliga aktörer inom ramen för Testbädd Sverige kan utformas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genomförd studie som kan användas som underlag för vidare beslut.

Upplägg och genomförande

Studien genomfördes med utgångspunkt i ett upparbetat material, som kompletterades med dokumentstudier samt intervjuer med nyckelaktörer inom svensk test- och demonstrationsverksamhet. Arbetet har skett i nära samverkan med Vinnova.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 juni 2018

Diarienummer 2018-02821

Statistik för sidan