Struktursäkring av hybrid metall/kompositstruktur

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 2 850 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01356

Statistik för sidan