Strukturell viktoptimering vid produktutveckling

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 3 690 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - mars 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01344

Statistik för sidan