Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Struct: Structural Health Monitoring with Networked Embedded Systems

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 333 333 kronor
Projektets löptid november 2010 - december 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet är att utveckla teknik och algoritmer för att kunna utföra strukturell övervakning med hjälp av trådlösa inbäddade system. Vi kommer att rikta oss mot järnvägsbroar i vår fallstudie. Projektpartnern KTH har under 15 år använt spjutspetsteknik för att övervaka flera viktiga broar. En erfarenhet från detta är att det är krångligt och tidskrävande att sätta upp mätutrustning som använder kablar för att kommunicera. På grund av detta är potentialen enorm för att använda trådlösa sensorer inom detta område; trådlösa system kommer att vara enklare och snabbare att installera samt ge ökad flexibilitet, vilket följaktligen ger betydande kostnadsbesparingar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det förväntade resultatet av projektet är teknik och algoritmer för strukturell övervakning med hjälp av trådlösa inbäddade system. Lösningarna som demonstreras i fallstudien med broövervakning möter de krav på förväntad noggrannhet och livslängd som områdesexperterna har. Företagen i referensgruppen har börjat planera kommersialiseringen av den utvecklade tekniken. Forskningsaktiviteterna har lett till flera gemensamma publikationer i högkvalitativa konferenser och tidsskrifter. Projektets resultat ska även få en bredare spridning i Sverige och Indien genom tidningar som Ny Teknik och lokala tidningar i Indien.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01464

Statistik för sidan