STRATEGO-Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i SMME

Diarienummer
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag - Avdelningen för industriell organisation och produktion
Bidrag från Vinnova 4 627 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - april 2014
Status Avslutat