Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007-2012 (Etapp 2)

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 60 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - april 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04611

Statistik för sidan