Strategiska riktlinjer i Tyskland inför EU FP7

Diarienummer 2006-03229
Koordinator Svensk-tyska forskningsföreningen
Bidrag från Vinnova 90 000 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - november 2006
Status Avslutat