strategiska hinder för elektrifierade transporter

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för energi och miljö
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - juni 2009
Status Avslutat