Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategies and Standards for Smart Swedish Industries

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 965 684 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet 4S - Strategies and Standards for Smart Swedish Industry - har som övergripande mål att stärka Sveriges position som ett ledande land inom Smart industri. Detta genom att jobba med standardisering. Projektet har delsyften; dels att länka samman resultat från svenska utvecklingsprojekt för industrins digitalisering, främst inom de strategiska innovationsprogrammen PiiA och Produktion2030, med det internationella standardiseringsarbete som pågår inom ISO och IEC, och dels att ge relevanta utvecklingsprojekt guidning samt ekonomiskt stöd. Sex projekt har identifierats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under denna första etapp av 4S-projektet har ett antal projekt inom PiiA respektive Produktion2030 intervjuats, detta med syfte att identifiera projekt som är "mogna" att jobba med standardisering. Sex projekt har identifierats. Ett av dessa identifierade projekt har även deltagit i både nationellt och internationellt standardiseringsarbete.

Upplägg och genomförande

Under denna första etapp av 4S-projektet har arbetet genomförts i 5 delsteg. Dessa har utförts delvis eller helt. En fortsättningsansökan har skickas in och godkänts, där ytterligare 5 delsteg kommer att genomföras. Det övergripande målet är att stärka Sveriges position som ledande land inom Smart industri.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2017

Diarienummer 2017-03494

Statistik för sidan