Strategic partnership 2010

Diarienummer 2010-01579
Koordinator Baltic Development Forum
Bidrag från Vinnova 339 500 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat