Strategic partnership 2010

Diarienummer
Koordinator Baltic Development Forum
Bidrag från Vinnova 339 500 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01579

Statistik för sidan