Strategi för globala länkar i GHz Centrum

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - februari 2010
Status Avslutat

Externa länkar