Stöd till Svensk-franska forskningsöreningens verksamhet 2010

Diarienummer 2010-01603
Koordinator SVENSK-FRANSKA FORSKNINGSFÖRENINGEN (A.F.S.R.) - Svensk-Franska Forskningsföreningen
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat