Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Stöd för genomförande av IRC-projektet fas 4 2002-04-01 t o m 2004-03-31

Diarienummer
Koordinator Uminova Innovation AB
Bidrag från Vinnova 1 550 000 kronor
Projektets löptid april 2002 - december 2003
Status Avslutat

Senast uppdaterad 5 april 2019

Diarienummer 2001-07115

Statistik för sidan