Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stöd för genomförande av IRC-projektet fas 4 2002-04-01 t o m 2004-03-31

Diarienummer
Koordinator Uminova Innovation AB
Bidrag från Vinnova 1 550 000 kronor
Projektets löptid april 2002 - december 2003
Status Avslutat

Senast uppdaterad 5 april 2019

Diarienummer 2001-07115

Statistik för sidan