Stockholm Brain Institute Forskarskola, Etapp 2

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Bidrag från Vinnova 5 595 435 kronor
Projektets löptid april 2010 - juni 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00937

Statistik för sidan