STING - Verifiering av inkubatorsbolag

Diarienummer 2016-01134
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 7 596 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2019
Status Avslutat
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Verifiering Excellens 2016

Externa länkar

www.sting.co