STING - Verifiering av inkubatorsbolag

Diarienummer 2016-01134
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Verifiering Excellens 2016

Syfte och mål

Verifieria inkubatorsbolag vad gäller teknik, marknad, IPR och finansiering

Förväntade effekter och resultat

Inkubatorbolagen ska bli bättre verifierade vad gäller marknad, teknik, IPR och finansiering

Planerat upplägg och genomförande

Löpande användande av experter som hjälper bolagen med deras verifiering

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.