Statistisk mekaniska studier av proteiners växelverkan med ytor

Diarienummer 2009-03974
Koordinator Lunds universitet - Kemiska institutionen
Bidrag från Vinnova 2 133 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2013
Status Avslutat