Statistisk mekaniska studier av proteiners växelverkan med ytor

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Kemiska institutionen
Bidrag från Vinnova 2 133 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03974

Statistik för sidan