Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Statistisk mekaniska studier av proteiners växelverkan med ytor

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Kemiska institutionen
Bidrag från Vinnova 2 133 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03974

Statistik för sidan