Stat, marknad, familj och individ Kvinnors företagande i välfärdsstaten

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap
Bidrag från Vinnova 340 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - maj 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00948

Statistik för sidan