Sportcasting med relevant kunskap

Diarienummer 2009-03415
Koordinator Qrodo AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2009
Status Avslutat