SPEED - Towards Terabit Transmission

Diarienummer
Koordinator Acreo Swedish ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00109

Statistik för sidan