SoundBarrier, Förstudie B

Diarienummer
Koordinator Lanark Construction AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00891

Statistik för sidan