SoundBarrier, Förstudie B

Diarienummer 2009-00891
Koordinator Lanark Construction AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - september 2009
Status Avslutat