Solföljare för solkraftverk

Diarienummer 2010-01303
Koordinator Helior Dynamics AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - september 2010
Status Avslutat