Soldrivna vattenpumpar

Diarienummer
Koordinator ABB AB - ABB Machines
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04854

Statistik för sidan