Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sökmetodik för patentinformation

Diarienummer
Koordinator IAMIP SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - mars 2018
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05115

Statistik för sidan