Sökmetodik för patentinformation

Diarienummer 2015-05115
Koordinator IAMIP SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - mars 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015