Soft landing in US - LEAD extended

Diarienummer
Koordinator LEAD i Östergötland AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03868

Statistik för sidan