Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Soffturism

Diarienummer
Koordinator Fabel Kommunikation AB
Bidrag från Vinnova 793 400 kronor
Projektets löptid maj 2020 - mars 2021
Status Avslutat
Utlysning Innovationer i krisens spår
Ansökningsomgång Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin

Syfte och mål

Projektet applicerade ny men befintlig teknik och moderna betalningslösningar för hållbara och spännande stadsvandringar på distans. Projektet genomförde 23 guidade digitala livevisningar (målet var 15) av olika karaktär och olika tekniska lösningar för att mäta genomförbarhet, betalningsvilja och användarvärde. Vandringarna har involverat personal från Stadsmuseets och guider samt 1000-tals i publik. Projektet har gjort att museets ledning kommer ta in "digitalt" redan i startögonblicket av nya projekt. Spridningsseminarier för museeiesektorn har varit välbesökta.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har i huvudsak haft två målgrupper. I testningsfasen flera specifika målgrupper som berott på typer av visning, ibland har det varit äldreboenden och andra gånger grafittiintresserade. I spridningsfasen har målgruppen varit professionella i både offentlig och privat sektor som arbetar med internetrelaterade utvecklingsfrågor primärt på museer. Vi har tagit fram ett par “teknikpaket” som passar för museiesektorn förutsättningar. Vi vet att Spritmuseum redan köpt in ett sådant paket för att höja kvalitén på sina digitala visningar.

Upplägg och genomförande

Utvärderingen av projektets arbetshypotes om vad som skulle vara en kvalitativ och konstnadseffektiv lösning för livesända guidade vandringar utgick från en stor matris. I ett systematiskt arbete utvärderades olika sändningstekniker som, steady-cam, 360 kamera. Olika distributionskanaler som Youtube och Zoom testades. Vi la länkar bakom betalningsväggar och gjorde gratis visningar. Projektet har identifierat tre tydliga format och ett par teknikpaket som understödjer leveransen av formatet som vi vet att publiken har en betalningsvilja för.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 april 2021

Diarienummer 2020-02210

Statistik för sidan