Socialt ansvarsfullt kompetensutveckling i de globala distributionskedjor.

Diarienummer 2018-00598
Koordinator QUIZRR AB - QUIZRR AB, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

QuizRR strävar mot en värld med anständiga arbetsvillkor och säkra arbetsplatser för alla fabriksanställda (arbetstagare och chefer) i globala leverantörskedjor. I samarbete med varumärken, leverantörer, NGO´s och experter erbjuder vi en tids- och kostnadseffektiv samt skalbar metod för företags hållbarhetsarbete. QuizRR utbildar anställda i deras rättigheter och skyldigheter, hälsa och säkerhet, arbetsplatsdialog samt lönesystem. Till år 2020 är målet att ha utbildat 2 miljoner anställda och skapa hållbara leverantörskedjor genom innovation och affärspartnerskap.

Förväntade effekter och resultat

För att QuizRR ska kunna spela en framträdande roll i att uppnå en värld med anständiga arbetsvillkor, är det övergripande målet med projektet att utveckla de tre existerande QuizRR-utbildningar för ytterligare länder (varje land innebär en stor utveckling i sig på grund av språkliga och kulturella anpassningar). QuizRR kommer också att lägga till ytterligare kurser för både nya och befintliga marknader. Det förväntade resultatet av projektet är att vara en "multi-country" och "multi-course" QuizRR-lösning.

Planerat upplägg och genomförande

Strategi för internationalisering Utföra en kostnadsanalys per land för att utröna största möjliga effekt Innehållsanalys Utföra en kostnads-nyttoanalys för att utvärdera om vi ska lägga till ytterligare utbildningar Partner och Pilotval Vi ska studera kostnaden för användning av lokala produktionsgrupper samt välja pilot-partners som kan ge oss ökade chanser för att komma in på marknaderna Prissättningsmodell Bestäm prissättning för nya länder och utbildningar Genomföra en riskbedömning IR-studie Konsultera en lokal jurist för IR-strategi Skissa på en etableringsplan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.