SNBA 2005

Diarienummer
Koordinator Swedish National Biometric Association SNBA
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2005 - juni 2006
Status Avslutat

Externa länkar