Snabba deformationsförlopp vid maskinbearbetning och containment

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01236

Statistik för sidan