Snabb diagnos av Staphylococcus aureus (MRSA och MSSA) infektioner med Pattern Recognition

Diarienummer
Koordinator Creative Antibiotics Sweden AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - januari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00351

Statistik för sidan