SMINT 2009 CombiFluDrug

Diarienummer
Koordinator Beactica AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02866

Statistik för sidan