SMINT 2009 CombiFluDrug

Diarienummer
Koordinator Beactica AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - oktober 2009
Status Avslutat