SME och standard, utveckling av småföretagsvänliga standarder

Diarienummer
Koordinator ReformTech Sweden AB
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - december 2009
Status Avslutat