SME Life Science Support Office

Diarienummer
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 4 499 998 kronor
Projektets löptid januari 2007 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar