SmartSteel

Diarienummer 2017-02467
Koordinator SSAB EMEA AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - oktober 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets långsiktig vision kan sammanfattas i ett ”Internet of Materials”. Detta projekt syftar till att identifiera möjligheter och utmaningar med visionen i sig, men också utveckla och testa nya tekniska lösningar, i samarbete med intressenter i hela värdekedjan och möjliga leverantörer av ny teknik. Projektets mål är att identifiera, bygga och starta igång ett antal samverkansaktiviteter som inkluderar frågeställningar i ett livscykelflöde inom konceptet SmartSteel, dvs. där stålmaterialet märks med ett unikt ID som kopplar den till information från tillverkningen.

Förväntade effekter och resultat

Projektets inbjudan till samverkan gör att branschpartners, leverantörer och andra typer av partners i Sverige och Finland samlas i co-creation-aktiviteter och -projekt som innebär ett världsledande initiativ som i sin tur skapar helt nya förutsättningar för samarbeten för en samlad konkurrenskraft i branschen. Projektet matchar mycket väl flera prioriteringar från regeringens strategiska samverkansprogram ”Uppkopplad industri och nya material”.

Planerat upplägg och genomförande

Projektaktiviteter genomförs i arbetsmöten, genom studier, konceptutveckling och pilotförsök där frågor som skall bearbetas beskrivs i ett antal arbetspaket. Arbetet drivs genom sju arbetsområden WP 1, Projektledning och resultatspridning WP 2, Utveckling av SmartSteel konceptet WP 3, Mätteknik, märkning och sensorer WP 4, Infrastruktur, integration och datainsamling (fokus för D4Value) WP 5, Dataanalys och visualisering WP 6, Pilottest WP 7, IPR, GDPR, legala aspekter

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.