Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SmartSteel

Diarienummer
Koordinator SSAB EMEA AB - SSAB EMEA AB, Oxelösund
Bidrag från Vinnova 2 906 158 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål att identifiera, bygga och starta igång ett antal samverkansaktiviteter inom konceptet SmartSteel har uppfyllts. Olika sätt att identifiera individuella produkter studerades, bl. a. genom att lokalt ändra på materialets egenskaper eller tillföra en fysisk märkning; eller mäta en materialegenskap som är unik och inte förändras då materialet bearbetas. Under fas 1 har vi arbetat aktivt med att stärka kontakterna mellan svensk och finsk industri och innovationsaktörer som PiiA och DIMECC

Långsiktiga effekter som förväntas

SmartSteel-konceptet har utvecklats under fas 1. Nya tekniker för att kunna identifiera individuella stålprodukter har testats med lovande resultat. Nya tjänster, erbjudanden och affärsmodeller har tagits fram i samarbete med aktörer längs stålets värdekedja, med fokus att skapa värden nedströms själva ståltillverkningsprocessen. Detta ger ett mervärde för stålindustrins kunder att kunna optimera sina processer baserat på informationen från ståltillverkningen. SmartSteel fas 2 kommer att bygga vidare på resultat och erfarenheterna som skapades i fas 1.

Upplägg och genomförande

Från projektets start planerades 7 arbetspaket, från utveckling av konceptet till märkningsteknik, datainsamling, dataanalys, visualisering, infrastruktur, och pilottester. Projektplan uppdaterades framgångsrikt under projektets gång för att kunna fokusera på kritiska aktiviteter, bland annat identifiering av mervärde för stålindustrinskunder, utveckling av en pilot, utveckling av märkningsteknik samt organisering av en innovationstävling för att identifiera nya potentiella samarbetspartners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02467

Statistik för sidan