Smartliving eco C 2009

Diarienummer 2009-02869
Koordinator Kungsäter Kök Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - oktober 2009
Status Avslutat