Smartliving eco C 2009

Diarienummer
Koordinator Kungsäter Kök Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02869

Statistik för sidan