Smarthospital och det ´hållbara vårdrummet´.

Diarienummer 2010-00476
Koordinator Smarthospital/Beckerman - Smarthospital
Bidrag från Vinnova 45 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - september 2010
Status Avslutat