Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarthospital och det ´hållbara vårdrummet´.

Diarienummer
Koordinator Smarthospital/Beckerman - Smarthospital
Bidrag från Vinnova 45 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00476

Statistik för sidan