Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smartare tillsammans - framtida satsningsområden inom digital hälsa

Diarienummer
Koordinator GOVERNO AB - GOVERNO
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte med projektet var att ge kunskap och handlingskraft så att digitaliseringens möjligheter kan komma till nytta för människors psykiska hälsa. Genom den nulägesanalys och utarbetning av förslag till målbild, strategi och handlingsplan har syftet med projektet mötts (se även punkten ovan gällande måluppfyllelse).

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från projektet visar på områden där det behövs ökad kunskap: 1) behoven av digitala stöd för personer som riskerar psykisk ohälsa, 2) vilken betydelse digitala stöd kan ha för människors psykiska hälsa, och 3) hur olika aktörers arbete hänger samman. Genom ökad kunskap och tillämpning kan digitala stöd utgöra förutsättning för människor att ta del av sina rättigheter inom centrala livsområden som hälsa, utbildning och arbetsliv.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i tre faser; nuläge, utveckling av målbild och handlingsplan. Genom kartläggning av behov, utbud, användning och nytta av digitalt stöd synliggjordes det digitala stöd på området psykisk hälsa. En forskningsbaserad fallstudie genomfördes rörande patient empowerment och digitalisering. I samarbete med projektets referensgrupp utvecklades en strategi och handlingsplaner. Arbetet gjordes för att möjliggöra att digitala stöd kan bli en förutsättning för att människor kan ta del av sina rättigheter inom livsområdena hälsa, utbildning, och arbetsliv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02140

Statistik för sidan