Smarta stadskoncept för Curitiba

Diarienummer 2017-05253
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Energi och klimatstudier
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Nuvarande projekt är en del av projektet "Smart City Concepts" som demonstrerade två bussmodeller och undersökte förutsättningarna för elektrifiering av busstransporter i Curitiba. Under det här delprojektet har samarbetspartnerna diskuterat förutsättningarna för fortsatt samarbete. Tidigare resultat har synliggjorts för att förstärka kopplingarna med stadsförvaltningen och identifiera potentiella nya partners. Diskussioner hölls för att definiera nästa projektriktning i linje med förändringar i stadsförvaltningen och intresset bland de berörda parterna.

Resultat och förväntade effekter

Projektgruppen är överens om att fokusera nästa fas på hållbar rörlighet inom stadstransport för människor och varor och utforska teknik omställning, dataanalys och digitalisering för att främja lösningar med låga koldioxidutsläpp. Teamet har diskuterat samarbetet med FINEP i Brasilien och VINNOVA i Sverige. Teamet ska förankra förslaget med de mål som anges av både VINNOVA och FINEP.

Upplägg och genomförande

Flera möten har ägt rum under 2018. Det finns ett uttalat intresse att fortsätta samarbetet. Projektgruppen har identifierat inriktning för nästa fas. Nästa steg är ett seminarium och möte med finansiärer i november 2018 under de svenska innovationsveckorna i Brasilien. Det finns goda förutsättningar för fortsatt samarbete. Projektet ”Smart City Concepts” skapade en framgångsrik samarbetsplattform i trippel-helixformat för bi-lateralt samarbete mellan Sverige och Brasilien. Nu går samarbetet i en ny fas och bygger på etablerade förtroende bland alla partner.

Externa länkar

The homepage includes information about the cooperation and provides also a project summary.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.