Smarta stadskoncept för Curitiba

Diarienummer 2017-05253
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Energi och klimatstudier
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

I det här projektet ska vi definiera en andra fas för projektet Smart City Concepts inte bara baserat på spridning av resultat från första fasen utan även med definition av nya mål för att utveckla hållbar rörlighet i Curitiba.

Förväntade effekter och resultat

Definiering av ett nytt samarbetsprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

na

Externa länkar

projekt hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.