Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Smarta Fabriker Hannover

Diarienummer
Koordinator GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 520 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med att delta för projekt Smarta Fabriker på Hannover i Co-lab är att visa på samverkan mellan skola och näringsliv samt visa exempel på digitalisering i praktiken. Montern på Hannover bemannades av studerande från gymnasiet och högskola.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av Smarta Fabrikers deltagande på Hannover var över förväntan. Projektet bidrog till att ge dynamik i Sveriges paviljong genom att ha med ungdommar som visar exempel på skarpa uppgifter som de löst ihop med företag. Projektet mottogs mycket väl och alla inblandad var mycket nöjda.

Upplägg och genomförande

Upplägget att ta med en demonstrator byggd av studenter var mycket lyckad. Utan studenterna hade inte genomförandet varit lika framgångsrikt. Studenterana gjode ett fantastiskt jobb och gjorde ett mycket bra jobb att representera Sverige och samverkan mellan skola och näringsliv. Studenter fick även en fantastisk upplevelse som de tar med sig resten av livet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2019

Diarienummer 2018-05385

Statistik för sidan