Smart Measurements: Forska fram metoder/algoritmer för en ny typ av flerkanaliga mätinstrument

Diarienummer
Koordinator Konftel Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 672 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01196

Statistik för sidan