Smart Headset

Diarienummer
Koordinator Comfort Audio i Halmstad AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - september 2011
Status Avslutat