Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart Förmedling

Diarienummer
Koordinator SHARING CAPABILITIES AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 initiering - 2019

Viktiga resultat som projektet gav

Bostadsmarknaden fungerar dåligt i många kommuner och framförallt för de som har det svårast att lösa sitt boende. Detta projekt, Smart housing, syftar till att kunna erbjuda fler aktörer bättre analyser av sin bostadsmarknad och ett träffsäkert verktyg genom förmedlingen av bostäder. På så sätt kan de som behöver hjälp stödjas i att ordna sitt boende. Det handlar om effektivare och mer kvalificerade bostadsanalyser och att förmedla fler bostäder utifrån andra kriterier än enbart kötid, ex behov. Projektet väcker intresse och det är flera nya aktörer som anslutit sig till steg 2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet kan sammanfattas till ett samlat koncept på en övergripande nivå för Smart Housing och ett antal stödjande underlag. Konceptet beskriver några utvalda funktioner och hur konceptet kan skapa värde för den bostadssökande, fastighetsägaren och kommunen. Den samlande ansatsen var att förstärka den sökande, fastighetsförvaltaren likväl som tjänstepersonen hos kommunen. Exempel stödjande underlag är en digital förmedlingsprocess, inventering av legala perspektiv samt en jämförelse av förmedlingsagenter i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet har hämtat in information genom inläsning, intervjuer och enkäter. Därefter har den bearbetats genom enskilda och gemensamma workshops. För att förstå fastighetsägarens perspektiv genomfördes två intervjuomgångar med ett antal fastighetsägare, där vi utgick från deras moment i förmedlingen av bostäder. För de bostadssökande genomfördes både djupintervjuer och enkäter med slumpvis utvalda människor. Projektet hade en namnkunnig expertgrupp som träffades i projektets början för att ge vägledning och i slutet för att ge feedback på resultatet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 mars 2019

Diarienummer 2019-00877

Statistik för sidan