Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Slutsatser av Dynamoprogrammets arbetsgivarringar

Diarienummer
Koordinator ATK ARBETSTAGARKONSULTATION AKTIEBOLAG - ATK Arbetstagarkonsultation AB
Bidrag från Vinnova 745 700 kronor
Projektets löptid november 2008 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03923

Statistik för sidan