Slutsatser av Dynamoprogrammets arbetsgivarringar

Diarienummer
Koordinator ATK ARBETSTAGARKONSULTATION AKTIEBOLAG - ATK Arbetstagarkonsultation AB
Bidrag från Vinnova 745 700 kronor
Projektets löptid november 2008 - december 2009
Status Avslutat