Sludge treatment to enhance biogas production with focus on pulp and paper industry

Diarienummer 2009-01181
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2012
Status Avslutat